•  
   
  Lingvistik med vild ild i
    
   
   
   
   
   

 • SPROGDAG

  Vi formidler lingvistik til gymnasieelever. Det kalder vi en Sprogdag. Sprogdagen supplerer jeres undervisning i faget Almen Sprogforståelse (AP) og kan dermed bruges som perspektivering for eleverne i 1.g. Det kan også være en spændende og informativ dag for andre årgange eller sprogfag.

   

  I kan selv sammensætte delene i en sprogdag så de passer til jeres idéer (og læseplan). Se beskrivelsen af programforslagene nedenfor.

   

  PROGRAMFORSLAG
  SPROGDAG 1.G Almen Sprogforståelse                                        

  Kl. 09.00 Præsentation af ”Gymnasielingvistik”                           
  Kl. 09.15 Foredrag 1: Hvorfor er dansk så svært at lære?              
  Kl. 10.15 Intermezzo: Kropssproglig pausegymnastik               

  Kl. 10.30 Pause                                                                         

  Kl. 10.45 Foredrag 2: Dialekter og andre lekter                          

  Kl. 11.45 Tak for i dag                                                                           

   

   

  SPROGDAG 2.G Tips og tricks til sprog 2

   

  Kl. 09.00 Typologizonen 

  Kl. 09.30 "A hill with fucks" (semantik)  

  Kl. 10.00 Pause 

  Kl. 10.20 Fonetikzonen

  Kl. 10.50 Undgå tæsk på rejsen (pragmatik)

  Kl. 11.20 Tak for i dag

   

  Slide til siden og læs mere om de forskellige dele

  SPROGDAG

  Sprog i den virkelige verden

  (interaktivt foredrag)
  ”Sprog i den virkelige verden” viser eleverne sammenhængen mellem sprog og kultur med illustrative eksempler fra såkaldt ”eksotiske” sprog kontra de sprog eleverne allerede har kendskab til. Samtidig viser dette foredrag den store diversitet som sprogene globalt set har i form af lyde og ords betydninger. Det vil også sige at idéen med dette foredrag er at komme uden for grænserne til den indoeuropæiske sprogfamilie. Foredraget inkorporerer også eksempler på forskelle i antal af sprogbrugere som et eksempel på en dramatisk forskel i verdens sprog (og kulturer).

   

   Hvorfor er dansk så svært at lære?

  (interaktivt foredrag)
  I ”Hvorfor er dansk så svært at lære” opdager tilhørerne at de kan skelne mellem ca. 48 forskellige vokaler, at de uden at blinke kan vælge det rigtige forholdsord i ulogiske forbindelser, og at det danske skriftsprog ikke kun er upræcist og uregelmæssigt, men også decideret mangelfuldt. I sammenligninger med kinesisk og tyrkisk opdager de også at dansk ikke er det eneste ”svære” sprog. Og til sidst får de svaret på spørgsmålet: Er dansk så egentligt svært at lære?

  SPROGDAG

  Dialekter og andre lekter

  (interaktivt foredrag)
  Inden for samme sprog findes der varianter. Socio-, etno-, krono-, idio-, dialekter. Hvad er forskellen, og hvorfor skal man skelne? I en lille lydquiz skal eleverne teste deres fordomme. De skal gætte hvor forskellige personer kommer fra, og forsøge at give en personkarakteristik. Derudover laver vi en "lektalanalyse" af en rap. Hvordan kan man egentlig høre hvor folk er fra? Hvad er dialektale træk, og hvilke andre -lekter spiller ind?

   

  Sprog, tanker, kultur

  (interaktivt foredrag)
  Foredraget viser at kultur og sprog hænger sammen. Hvordan kan det være at det er så forankret i vores kultur at hygge? og hvad vil det egentligt sige at Danmark er det lykkeligste land i verden? Vi starter inde i hovedet og finder ud af hvordan det egentligt fungerer det der med at noget betyder nogle forskellige ting. Med dette udgangspunkt kigger vi først indad, siden udad, og til sidst indad igen for at forstå at ting betyder forskellige ting i forskellige kulturer og selvom nogle begreber ligner hinanden, så er de ikke nødvendigvis det samme - det danske lykkelig er ikke helt det samme som det engelske happy, eller det kinesiske xi.

  SPROGDAG

  “Khalas med den perkerdansk, habibi!”

  (interaktivt foredrag)
  Er det dårligt tilegnet dansk eller kreativt og kompetent sprogbrug, når Mohammed og Latifah blander arabiske og tyrkiske gloser med danske? Med udgangspunkt i sociolingvistikken belyser “Khalas med det perkerdansk, habibi!” fænomenet perkerdansk. Eleverne får et kig ned i den sociolingvistiske værktøjskasse og får afprøvet fordomme over for over egen og andres sprogbrug. Igennem eksempler på perkerdansk vil foredraget introducere, hvilke ressourcer og begrænsninger der findes i den sproglige variation.

   
  Arbejdsbutik – Fra lyd til mening

  (workshop)
  I vores arbejdsbutik "Fra lyd til mening" får eleverne øvelser i håndværksdisciplinerne inden for lingvistikken, nemlig fonetik, grammatik, semantik og pragmatik. Fx skal eleverne med deres egne ord forklare den lydlige forskel på (jeg) maler og (en) maler. De skal tegne sætningen Manden slog kvinden med paraplyen. Og de skal diskutere hvordan man oversætter fra et sprog til et andet. Arbejdsbutikken foregår i grupper, enten i klasselokalerne eller rundt omkring på skolen. Vi, og evt. sproglærerne, går rundt til grupperne og diskuterer og forklarer.

  SPROGDAG

  Kropssprogsgymnastik

  (intermezzo)
  Talesprog er andet end bare stemmens brug, og dette får eleverne at føle. Gennem simple øvelser bliver stemningen blødgjort, og vi får os et hurtigt fællesgrin.

   

  SMS – Sprogzonens MobilSjov

  (intermezzo)
  Igen kigger vi på sproget ud fra lidt andre aspekter end sædvanligt. Eleverne får her lov til at tage deres mobiler frem. Vi stiller nogle opgaver som skal løses gennem sms-sprog.

 • RETORIKDAG

  Vi formidler retorik til gymnasieelever. Det kalder vi en Retorikdag. Retorikdagen er udviklet så den supplerer jeres undervisning i 2. og 3.G i fagene Dansk og Almen Studieforberedelse (AT) og indgår dermed naturligt i læreplanen som bindeled mellem AP-undervisningen og de efterfølgende sproglige fag, samtidig med vi giver eleverne brugbar viden og konkrete redskaber til deres videre studier.

   

  I kan selv sammensætte delene i en retorikdag, så de passer til jeres ideer og læseplan.

   

  PROGRAMFORSLAG TIL RETORIKDAG

  kl. 09.00 - 09.15 Velkomst og præsentation af "Gymnasieretorik"
  kl. 09.15 - 10.05 Foredrag: Spinzonens retorikskole

  kl. 10.05 - 10.20 Intermezzo: Gæt et svar

   

  Slide til siden for at læse mere om retorikdag

  RETORIKDAG

  Spinzonens retorikskole

  (Interaktivt foredrag)

  Foredraget viser styrken ved metaforer og framing. Hvad er framing? Hvordan virker det? Hvorfor virker det? Vi ser på eksempler på framing i politik og anden kommunikation. Vi skal kalde det vi ser, for ét eller andet; alting er retorik. Der findes ikke nogen ”neutral” inddeling af verden. Eleverne får en række ahaoplevelser omkring hvad metaforer, framing og retorik betyder i politik såvel som i hverdagslivet.

   

  RETORIKDAG

  Gæt et svar

  (Intermezzo)

  I intermezzoet Gæt et svar viser vi hvordan man kan manipulere et bestemt svar frem ved at stille det rette spørgsmål. Vi viser hvordan vi med snedige præsuppositioner faktisk kan styre hvad vi vil have folk til at svare.

 • ELEVER HAR DET RART MED SPROG

   
  'Sprogzonen gør sprog intrassant'
   

  'Man kommer til at få et helt andet syn på sproget. + det er sjovt.'

   
   

  'Tak for en fed dag her på Greve Gymnasium. Håber i fortsætter sådan. Det var "udmærket," som en ældre person nok ville sige.'

   

   

  'Det var fedt at man kunne få afprøvet nogle af de nye ting, som man har lært i fag som f.eks. Latin.'

   

  'Hej Sprogzonen!

  Jeg vil gerne takke for et kanon foredrag på Skive Gymnasium og HF i fredags.
  Det var vildt inspirerende og meget lærerigt. 
  En speciel ros til Sørens formidlingsevner! 
  Med venlig hilsen

  En meget tilfreds elev, Astrid.'

  LÆ;RERNE ER OGSÅ VILDE MED OS

   

  'Når man oplever noget VIRKELIG imponerende, skal man sprede ordet. Jeg mener, hvem kan få et gymnasies samtlige 1g-klasser til at grine, øve, svare, fjolle sig gennem 6 timers sprognørderi, morfologi, semantik, syntaks og pragmatik - på samme tid i samme sal? Det kan to ret fantastiske herrer, der ejer virksomheden "Sprogzonen", som alle gymnasier burde hyre til en dags AP. Det lyder måske som en gammel løgn med fløjlsbukser på, men det VAR sgu fedt. Anbefaling hermed videregivet til jer, der er i gymnasieverdnen' 

  (Tine Brix, lærer, Greve Gymnasium)

   

  'Evalueringen ligner jo noget fra Nordkorea.'

  (Lars Kierkegaard, Nyborg Gymnasium)

   

  'Både elever og lærere var vildt begejstrede. Ord som spændende, helt nyt, en øjenåbner, sjovt, vedkommende, brugbart går igen i besvarelserne fra begge grupper.'

  (Evaluering fra Rødkilde Gymnasium)

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • PRISER

  Priser for skoleåret 18/19

  SPROGDAG

  Priser*

   

  Et foredrag a ca. en times varighed: kr. 8.000 kr.

   

  Et udvidet foredrag a ca. 80 minutters varighed: 9.000 kr.

   

  En samlet sprogdag med et program som ovenfor: 16.000 kr.
   

   

   

  *Priserne er ekskl. transport.

  RETORIKDAG

   

  Prisen* for en retorikdag:

  kr. 9.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Prisen er ekskl. transport.

 • SPROGHOLDET

  Sprogdagens lingvister er alle kandidater i lingvistik med retorik som sidestudie.

  Simon
  Bierring Lange
   
  Rasmus
  Jensen
   
  Magnus
  Hamann
   
  Søren
  Stochholm
   
 • KONTAKT

  Vi er altid glade for at høre fra nogen, der elsker sprog og lingvistik, så tøv ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke om det med os. Vi er flinke.